Vanaf december 2016 is Diginamics niet meer actief.

— Team Diginamics